Nogmaals willen wij u er op attent maken dat kopij voor de Wassenaarse Krant aangeboden moet worden aan de webmaster van Blauw-Zwart, Rob Keijzer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Met de Wassenaarse Krant is afgesproken dat alleen kopij die door Rob wordt aangeleverd geplaatst wordt.
De reden hiervan is tweeledig. Ten eerste wil de vereniging graag op de hoogte blijven wat er ter publicatie in de Wasenaarse Krant aangeboden wordt, zodat bij te veel kopij prioriteiten gesteld kunnen worden. Ten tweede wordt kopij die rechtstreeks bij de Wassenaarse Krant wordt aangeboden niet op de website van Blauw-Zwart en de Facebookpagina gepubliceerd, en wij zijn van mening dat dit de eerste twee media zijn waar artikelen over de clkub thuis horen
Dus nogmaals, kopij voor de krant: graag, maar wel via de webmaster. Dank voor uw medewerking.