Deze pagina is geheel gewijd aan de komende samenwerking met de SKW/Buitenschoolse Opvang Sport Fitz Kitz, die vanaf 1 mei in onze kantine wordt ondergebracht. 

Het betekent dat er een einde komt aan het alleengebruik door Blauw-Zwart van onze kantineruimte.

‘Samenwonen’ betekent samen zaken afspreken, regels vastleggen over wat kan er wel en wat kan er niet, en niet in het minst rekening houden met elkaar.

Als de situatie er echt om vraagt zal er gezocht moeten worden naar een goede en adequate oplossing.
Daar zijn de beide partijen voor nodig. Wat wij tot nu toe hebben ervaren is dat deze onderlinge samenwerking goed is en gebaseerd is op vertrouwen dat wij eruit gaan komen en om oplossingsgericht mee te denken, zodat er altijd gezocht wordt naar een aanvaardbare oplossing.

Uitzonderingsgevallen zijn vaak in de minderheid. Daarom spreken wij nu in deze nieuwsbrief over de vaste en wekelijks terugkerende afspraken. Dat zijn vaste afspraken en regels waaraan wij ons moeten gaan houden.
Daarom is het goed dat wij in deze nieuwsbrief deze regels op hoofdlijnen met elkaar delen.
Zijn er vragen over bepaalde afspraken of is er nog behoefte aan wat achtergrondinformatie, dan kan dat altijd later worden verstrekt.

De omschreven zaken zijn beschreven vanuit het perspectief van Blauw-Zwart.

1) Openingstijden van de kantine
Vanaf 1 mei a.s. zal de kantine door de weeks van maandag t/m vrijdag pas open gaan en beschikbaar zijn voor het voetballende publiek vanaf 18.45 uur.
Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, anders dan incidenteel en na ruim in de tijd vooroverleg met de locatiemanager.
De vereniging zal bij de herstructurering van het bestuurshuis met de nieuwe openingstijden rekening houden Mogelijk zijn er straks elders op het complex faciliteiten om op de dag ons natje en ons droogje af te nemen.
Ook het terras blijft op de dag verboden gebied en er geldt een rookverbod tot 18.45 uur.
Het impliceert dat voortaan op de woensdagmiddag de kantine niet meer beschikbaar zal zijn voor de aanwezige Blauw-Zwart jeugd.

De kantinebeheerder van Blauw-Zwart kan overdag wel in de keuken en het dagelijkse schoonmaakwerk verrichten, alsmede het ontvangen van bezorgdiensten. Hij zal rekening moeten houden met de aanwezigheid van kinderen.
De toiletunits van de dames en de heren zijn wel bereikbaar. De kantinezaal blijft verboden gebied.

2) Inventaris van de BSO
In de kantinezaal zullen van maandag tot vrijdag een kast, een voetbalspel en enkele overige inventarisstukken en werkstukken van de BSO kinderen zichtbaar zijn. Op vrijdagavond worden deze spullen zoveel mogelijk opgeslagen in de interne berging.
Blauw-Zwart zal met zorg en respect deze spullen laten hangen. De speelbank en het voetbalspel mogen worden gebruikt, maar wel op een zodanige wijze dat er geen schade wordt aangericht aan de spullen van de BSO.

3) Roken op het terras op de dag van maandag tot vrijdag
De rookplaats zal op verzoek van de BSO worden verplaatst om ongewenste rooklucht en -geur naar binnen te krijgen.
De as- en peukenverzamelaars worden verplaatst van de zijingang van de kantine naar de punt van de kantine richting het D-veld. Het is de BSO niet toegestaan om ‘actieve rokers’ in haar vizier te hebben. Dus ook het terras blijft op de dag verboden gebied voor rokers tot de openingstijd van 18.45 uur.

4) De schoonmaak van de kantinezaal
De schoonmaak komt onder leiding van de BSO en wordt uitbesteed. Gezien de openingstijden van de voetbalclub is besloten de schoonmaak vroeg in de ochtend te laten plaatsvinden. Het houdt in dat wij de zaal ’s avonds bij sluiting altijd netjes veegschoon achterlaten.
5) Bijzondere evenementen in het weekend.
Blauw-Zwart is en blijft een voetbalvereniging en wil voor haar leden bijzondere activiteiten blijven organiseren. Wij zullen echter rekening moeten houden met de op- en afbouwtijd. Het is niet meer mogelijk zeer omvangrijke feesten te organiseren waarvan bijvoorbeeld het opruimen langer vraagt dan de tijd die beschikbaar is op de zondag erna.
Op de maandagochtend vroeg moet de zaal weer beschikbaar zijn voor schoonmaak en de BSO.

Het bestuur hoopt met deze afspraken op hoofdlijn een goede basis te hebben neergelegd voor de samenwerking met de BSO.
Natuurlijk zal er in de praktijk nog wat bijgeschaafd gaan worden aan deze afspraken. Dat is niet erg en het is een natuurlijk proces om deze afspraken waterdicht te krijgen.

Het leek ons goed onze leden van deze afspraken op de hoogte te stellen. Wij zullen de afspraken met de BSO integraal op de website zetten om het verspreidingsgebied zo groot mogelijk te maken. Ook zal het bestuur deze nieuwsbrief verzenden via de email aan alle leden waarvan het mailadres in Sportlink staat ingevoerd.

sponsor lagerberg

bella schoonmaak

 

maxxus sponsor

BLAUW ZWART 281x280pixels

veteranen-logo

button flyerkledinglijn BlauwZwart 2017

visiefit banner