Gedragsprotocol social media Blauw-Zwart

 

Ingangsdatum: 1 oktober 2017

 

Inhoud
1. Inleiding
2. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media
3. Gebruik van sociale media via Blauw-Zwart accounts
4. Sancties bij overtreding van dit protocol

 

1. Inleiding
Social media als Facebook, Twitter en Instagram, zijn onlosmakelijk met de huidige tijd verbonden. Hiermee hebben wij als R.K.S.V. Blauw-Zwart ook dagelijks mee te maken.
Communicatie gaat snel en uitspraken zijn zo gedaan en, belangrijk, op het internet niet of nauwelijks uit te wissen.
Social media kunnen, indien verantwoord gebruikt, een waardevol en doeltreffend instrument zijn om informatie te delen over onze sport en onze vereniging. Het kan echter ook een risico inhouden voor vertrouwelijke en specifieke informatie én onze reputatie. Daarnaast kan het ook conflicteren met wettelijke verplichtingen. Een goed gebruik van social media is dan ook in ieders belang.
Social media mogen nooit worden gebruikt op een manier die schadelijk is voor de vereniging of haar leden, inclusief vrijwilligers en bestuurs- en commissieleden.

 

2. Richtlijnen voor het gebruik van social media
Een goede richtlijn voor het correct en veilig communiceren in de virtuele on line wereld is om dat te doen op eenzelfde basis, vanuit dezelfde waarden en normen, zoals je dat doet in de echte wereld. Gebruik van on line media is leuk en inspirerend, maar denk na bij wat je schrijft, zegt en doet. Wees respectvol en denk na voordat je op ‘verzenden’ drukt. Aanleiding of context van communicatie via social media is niet altijd even duidelijk en kan verkeerd geïnterpreteerd
worden.
Natuurlijk is er een groot verschil tussen spreken uit naam van de vereniging, spreken over de vereniging, spreken namens jezelf of spreken namens een andere persoon. Echter, zelfs wanneer, bijvoorbeeld, in privé́ on line conversaties blijkt dat je lid bent van Blauw-Zwart kan
dat worden uitgelegd als een mening of uitspraak namens Blauw-Zwart, met alle gevolgen van dien.
Besef dat op internet niets uitwisbaar is. Alles wat on line wordt geplaatst blijft lang bestaan. Houd dit in gedachte voordat je iets op het internet plaatst. Je kunt er later dan ook geen spijt van krijgen!
Je bent als verenigingslid mede verantwoordelijk voor de bescherming van de reputatie van jezelf en onze vereniging. Het kan voorkomen dat je tijdens het surfen op het web, of tijdens je
conversaties op een van de social media platforms, stuit op negatieve berichten over jezelf, en/of andere personen of van Blauw-Zwart. Wanneer je stuit op positieve of negatieve uitingen die volgens jou van belang zijn, zoals bijvoorbeeld sexueel getinte uitingen of pesterijen,meld de uitingen dan aan de ‘Normen en Waarden’ commissie.

 

3. Gebruik van social media via Blauw-Zwart accounts
Het gebruik van accounts van Blauw-Zwart is alleen toegestaan door de aangewezen beheerders van de betreffende accounts. Alleen zij kunnen via social media spreken namens Blauw-Zwart.
Basisprincipes:
• Spreek alleen namens Blauw-Zwart en verkondig geen meningen of opines, tenzij besproken met het bestuur.
• Verspreid geen vertrouwelijke informatie over Blauw-Zwart en/of anderen.
• Maak statements die alleen positief kunnen worden uitgelegd en begrepen.
• Doe geen lasterlijke uitspraken over:
- Blauw-Zwart en belanghebbenden
- Mede clubleden
- Andere partners, andere verenigingen, (assistent)scheidsrechters
• Plaats geen leugens, dubieuze, lasterlijke, grove, bedreigende teksten en/of afbeeldingen.
• Citeer of plaats alleen teksten en/of afbeeldingen van medespelers, andere spelers of belanghebbenden met hun uitdrukkelijke toestemming.

 

4. Sancties bij overtreding social media protocol
Bij overtreding van dit social media protocol kunnen, afhankelijk van de aard en ernst daarvan, sancties worden opgelegd. Hierbij gaat het om sancties als:
o Waarschuwing;
o Berisping;
o Schorsing;
o verwijdering van de vereniging.

 

Sancties worden door het bestuur genomen na advies van de ‘Normen en Waarden’ commissie.