SBZ logoSupportersvereniging Blauw- Zwart opgericht op 1 mei 1948 te Wassenaar.

Steun de SBZ

Wij roepen u op de SBZ te steunen en lid te worden voor minimaal € 10,- per jaar, dus daar hoeft het niet voor te laten. U kunt zich aanmelden bij het worstverkooppunt van de SBZ wat is geopend bij alle competitie thuiswedstrijden van het 1e elftal.


Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om digitaal lid te kunnen worden van de SBZ. Stuur naam, adres en teefoonnummer naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U betaalt dan minimaal € 10,- per seizoen. Een meervoud hiervan mag ook, maar dat is aan u.

 

  • Klik hier voor de contibutiebrief

De Supportersvereniging Blauw- Zwart

Kortweg SBZ, is opgericht op 1 mei 1948 in café Beijersbergen, thans lunch- en dinercafé Broeders, in de Langstraat te Wassenaar. Eén van de initiatiefnemers tot het oprichten van de SBZ was de heer Cees van der Holst, hij leidt de oprichtingsvergadering die om 20.30 uur begint. De verenigde supporters spreken een doel uit tijdens deze vergadering: “een band vormen tussen Blauw- Zwartsupporters onderling en de R.K.S.V. Blauw – Zwart in groei en bloei te zien toenemen.” Zij hoopt dit doel te bereiken door deskundige voorlichting op sportgebied, het organiseren van sport- en ontwikkelingsavonden, het organiseren van goedkope en gemakkelijke reisgelegenheid naar uitwedstrijden van Blauw- Zwart 1. Voorgesteld werd een bestuur te kiezen uit de aanwezige supporters. Het volgende bestuur werd gekozen; de heren C.J. Schoorl voorzitter, J.H.M. Brouwer secretaris, C.J. Lourier penningmeester, C.J. van der Holst en J.J. Lodewijks commissarissen. De oudste zustervereniging van R.K.S.V. Blauw – Zwart was geboren.

Door de jaren heen zijn er tal van activiteiten ontplooid. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werden er fancy fairs georganiseerd in het Patronaatsgebouw, thans Warenar, waar dan Oudhollandse spelen werden gespeeld en er werd een loterij gehouden. In de jaren zestig werden er in het Patronaat dansavonden georganiseerd. In de tweede helft van jaren zestig vonden deze plaats in de “oude” kantine op zondagavond. Tijdens die dansavonden speelden groepen wat later gerenommeerde bands zijn geworden zoals; Group 1850, Shocking Blue en The Nicols. Ook de bekende Wassenaarse band The Question Marks gaven diverse malen acte de présence. Toen de discocultuur de kop op stak trad het driemanschap; André van Herk, Dick en Rob Westgeest alias “Hicky Dicky Micky” op met hun daverende disco en zij draaiden alle hits uit de top 40.

Activiteiten

Nog veel meer activiteiten zijn er door de jaren heen georganiseerd zoals; busreizen naar de uitwedstrijden van het 1e elftal, kaartavonden, bingoavonden, spandoekenactie, doelpuntenactie, etc…. Eén van de grootste operaties van de SBZ vond plaats eind jaren zestig. Omdat de oude houten tribune niet meer voldeed aan de eisen van die tijd en de opkomende welvaartsmaatschappij moest er een degelijke stenen tribune komen met daaronder kleedkamers voor de scheidsrechters, het 1e elftal en bezoekende clubs. Bovendien moest er een ruimte voor verzorging van de spelers komen. Om snel aan veel geld te komen werd door de SBZ het inzamelen van oud papier op poten gezet.

Vele mensen waaronder veel junioren hebben dag in dag uit oud papier langs de deur opgehaald. Om vooral snel en veel papier op te halen werden er vrachtwagens ingezet van de Firma’s Jaap de Wit en Adrie van der Ham. De wagens reden dan stapvoets door de Wassenaarse wijken waarbij jongens aanbelden bij de mensen en het opgehaalde papier in de open laadbakken gooiden. Dit heeft er mede in geresulteerd dat er sinds 1970 een prachtige tribune staat. Bij de ingang is dan ook een steen ingemetseld met de tekst: “Deze steen herinnert ons eraan wat onze “krantenjongens” hebben gedaan. Zij hebben er jaren voor gesjouwd zodat onze tribune kon worden gebouwd.”

Thans zijn er bij de SBZ een aantal magere jaren achter de rug waarbij het zoeken naar enthousiaste mensen die de kar willen trekken zeer moeizaam is verlopen. Er is op een gegeven moment een tussenoplossing gevonden om de SBZ toch zichtbaar actief te houden. Wanneer je dat dan alleen moet doen is dat ondoenlijk. Gelukkig zijn er vanaf 1 januari 2015 een aantal enthousiastelingen gevonden die de koppen bij elkaar hebben gestoken en de handen ineen geslagen. Zij gaan verder met het organiseren van activiteiten zoals dat past bij de SBZ. Wij zullen ons zeker laten horen en zien, u kunt niet om de SBZ heen.

Het huidige SBZ bestuur bestaat uit:

• Ton Hof voorzitter
• Maarten Kerkvliet secretaris
• Henk van der Gugten penningmeester
• John Ruijgrok commissaris activiteiten.

 

 

sponsor lagerberg

bella schoonmaak

 

maxxus sponsor

BLAUW ZWART 281x280pixels

veteranen-logo

button flyerkledinglijn BlauwZwart 2017

visiefit banner